Prijeđite na kategorije proizvoda Preskoči u košaricu Preskoči na navigaciju

Ne zanimaju me popusti i akcije, želim sakriti prozor.

Informacije o obradi osobnih podataka potrebnih za izvršenje ugovora

U slučaju obrade osobnih podataka koja je potrebna za izvršenje ugovora od strane internetskog trgovca ili za provedbu mjera poduzetih prije sklapanja ugovora od strane internetskog trgovca.

 

1. IDENTITET I KONTAKT PODACI ADMINISTRATORA

1.1 Administratorem je poslovno društvo ForCamping d.o.o, sa sjedištem na adresi Veselská 699, 199 00 Prague 18 - Letňany, identifikacijski broj: 242 95 825, upisan u trgovački registar C 194007 koji se vodi kod Općinskog suda u Pragu (u daljnjem tekstu: upravitelj).

1.2 Kontakti administratora su sljedeći: adresa za dostavu Sokolovská 250, 190 00 Prague 9, e-mail adresa narudzbe@4camping.hr, telefon +420 773 688 5 38.

1.3 Administrator nije imenovao službenika za zaštitu podataka. 

 

2. PRAVNI RAZLOG OBRADE OSOBNIH PODATAKA

2.1 Pravni razlog za obradu vaših osobnih podataka je činjenica da je takva obrada nužna za ispunjenje ugovora između vas i administratora ili za provedbu mjera od strane voditelja obrade prije sklapanja takvog ugovora u smislu članka 6. (1) b) Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) ("Uredba").

 

3. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

3.1 Svrha obrade Vaših osobnih podataka je ispunjenje ugovora između Vas i administratora ili poduzimanje mjera od strane administratora prije sklapanja takvog ugovora.

3.2 Ne postoji automatska pojedinačna odluka administratora u smislu članka 22. uredbe.

 

4. RAZDOBLJE OČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

4.1 Vaši osobni podaci obrađivati će se za vrijeme trajanja učinaka prava i obveza iz ugovora, kao i za vrijeme potrebno za potrebe arhiviranja u skladu s relevantnim opće obvezujućim zakonskim propisima, ali ne duže od navedenog razdoblja. u opće obvezujućim zakonskim propisima.

 

5. OSTALI PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

5.1 Ostali primatelji vaših osobnih podataka bit će špediterske tvrtke i druge osobe uključene u isporuku robe ili provedbu plaćanja temeljem kupoprodajnog ugovora. Ostali primatelji vaših osobnih podataka ovisiti će o odabiru načinu dostave

5.2 Administrator ne namjerava prenijeti vaše osobne podatke u treću zemlju (u zemlju koja nije članica EU) ili u međunarodnu organizaciju.

 

6. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA

6.1 Pod uvjetima navedenim u uredbi imate pravo zatražiti pristup vašim osobnim podacima od voditelja obrade, pravo na ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, ili ograničavanje njihove obrade, pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka , te pravo na prijenos vaših osobnih podataka.

6.2 Ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka prekršila ili krši propis, imate, između ostalog, pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.

6.3 Niste obvezni dati osobne podatke. Pružanje Vaših osobnih podataka nužan je uvjet za sklapanje i izvršenje ugovora i bez davanja Vaših osobnih podataka nije moguće sklopiti ugovor niti ga ispuniti od strane administratora.