Prijeđite na kategorije proizvoda Preskoči u košaricu Preskoči na navigaciju

Ne zanimaju me popusti i akcije, želim sakriti prozor.

Uvjeti poslovanja

1. Uvodne odredbe

1.1 Ovi uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu " uvjeti poslovanja ") poslovnog društva ForCamping d.o.o, sa sjedištem na adresi Veselská 699, 199 00 Prague 18 - Letňany, identifikacijski broj: 24295825, upisan u trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, odjeljak C 182138 (u daljnjem tekstu “ Prodavatelj ”) regulirani su u skladu s odredbama članka 1751. (1) Zakona br. 89/2012 Coll. , Građanski zakonik (u daljnjem tekstu: Građanski zakon). “) Međusobna prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu: kupoprodajni ugovor ) sklopljenog između prodavatelja a kupca putem internetske trgovine prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na web stranici koja se nalazi na internetskoj adresi www.4camping.hr (u daljnjem tekstu " internet trgovina ")

1.2 Kupac je korisnik internet trgovine, koji može biti ili potrošač u smislu § 2. st. a) br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača ili osobe različite od potrošača

1.3 Odredbe uvjeta poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i uvjeti poslovanja sastavljeni su na hrvatskom jeziku. Kupoprodajni ugovor može se zaključiti na hrvatskom jeziku.

1.4 Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst uvjeta poslovanja. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta.

 

2. Korisnički račun

2.1 Na temelju registracije kupca napravljene na web stranici, kupac može pristupiti njegovom korisničkom sučelju. Iz svog korisničkog sučelja kupac može naručiti robu (u daljnjem tekstu " korisnički račun "). Ako web sučelje trgovine to dopušta, kupac može naručiti robu i bez registracije izravno u internet trgovini. Ako kreirate korisnički račun kod nas, možete automatski uživati u pogodnostima 4camping eXtra, više informacija možete pronaći na našoj web stranici i u 4camping eXtra pravilima vjernostog programa. Ako web sučelje trgovine to dopušta, kupac također može naručiti robu bez registracije izravno u online trgovini.

2.2 Prilikom registracije na web stranici i prilikom naručivanja robe, kupac je dužan sve podatke navesti točno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene u korisničkom računu prilikom svake promjene. Podatke koje je kupac naveo u korisničkom računu i prilikom naručivanja robe prodavatelj smatra točnima.

2.3 Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup njegovom korisničkom računu.

2.4 Kupac nema pravo dopustiti korištenje korisničkog računa trećim osobama.

2.5  Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako kupac ne koristi svoj korisnički račun dulje od 12 mjeseci, ili ako kupac prekrši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući uvjete) ili prekrši pravila 4camping eXtra.

2.6 Kupac prihvaća da korisnički račun možda neće biti dostupan 24 sata, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme prodavatelja, odn. potrebno održavanje hardvera i softvera treće strane.

 

3. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

3.1 Sve prezentacije robe postavljene u internet trgovini su informativne prirode i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tim produktima. Ne primjenjuju se odredbe § 1732. stavka 2. Građanskog zakonika.

3.2 Internet trgovina sadrži informacije o produktima, uključujući cijene pojedinih prudukta. Cijene robe su navedene s porezom na dodanu vrijednost i svim pripadajućim naknadama. Cijene robe ostaju važeće sve dok su istaknute u online trgovini.

3.3 Internetska trgovina također sadrži informacije o troškovima vezanim uz pakiranje i dostavu robe. Podaci o troškovima vezanim uz pakiranje i isporuku robe vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje unutar područja Hrvatske.

3.4 Kako bi naručio robu, kupac ispunjava obrazac za narudžbu. Obrazac za narudžbu sadrži posebno podatke o:

3.4.1. naručenoj robi (naručenu robu kupac "ubacuje" u elektroničku košaricu),

3.4.2. način plaćanja kupoprodajne cijene robe, podatke o potrebnom načinu dostave naručene robe i

3.4.3. informacije o troškovima povezanim s isporukom robe (u daljnjem tekstu zajedno " narudžba ").

3.5 Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je dopušteno provjeriti i promijeniti podatke koje je kupac unio u narudžbu,sa mogućnosti kupca da otkrije i ispravi pogreške učinjene prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac narudžbu šalje prodavatelju klikom na gumb "Pošalji narudžbu". Podatke navedene u redoslijedu prodavatelj smatra točnima. Odmah po primitku narudžbe, Prodavatelj će kupcu potvrditi ovaj primitak e-poštom na e-mail adresu Kupca navedenu u korisničkom sučelju ili u narudžbi (u daljnjem tekstu „ e-mail adresa Kupca “).

3.6 Prodavatelj uvijek ima pravo, ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, kupoprodajna cijena, procijenjeni troškovi dostave) zatražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pismeno ili telefonski).

3.7 Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca proizlazi iz dostave prihvaćanja narudžbe (akcepta), koju prodavatelj šalje kupcu elektroničkom poštom, na e-mail adresu kupca.

3.8 Prodavatelj ima pravo odustati od sklopljenog ugovora u bilo koje vrijeme prije isporuke robe, osobito ako nije u mogućnosti isporučiti robu kupcu iz razloga unutar trećih osoba ili se više ne proizvodi ili isporučuje ili ako se pokaže da kupac je prekršio prethodno sklopljen ugovor s prodavateljem . Ako je kupac već platio narudžbu, isti iznos će mu biti vraćen.

3.9 Kupac je suglasan s korištenjem sredstava komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove koje kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u svezi sklapanja kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih razgovora) snosi sam kupac, a ti se troškovi ne razlikuju od osnovnih.

3.10 Do otpreme robe kupac ima mogućnost otkazati narudžbu telefonom ili e-mailom putem linije - Služba za korisnike .

3.11 U slučaju da prodavatelj napravi netočnu cijenu robe u internetskoj trgovini zbog očite pogreške (cijena je neopravdano niska), prodavatelj ima pravo ispraviti pogrešku (promijeniti cijenu) čak i nakon što je kupac poslao narudžbu. Te, kupac mora pristati na izmjenu. Ako se kupac ne slaže s popravkom, prodavatelj ima pravo otkazati narudžbu.

 

4. Cijena robe i uvjeti plaćanja

4.1 Cijenu robe i sve troškove vezane uz isporuku robe prema kupoprodajnom ugovoru, kupac može platiti prodavatelju:

 

4.2 Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan platiti prodavatelju troškove vezane uz pakiranje i dostavu robe u ugovorenom iznosu. Osim ako je izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz isporuku robe.

4.3 U slučaju plaćanja u gotovini ili u slučaju plaćanja pouzećem, kupoprodajna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajna cijena je plativa u roku od 10 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

4.4 U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu robe sa unesenim identifikacijskim podacima. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupčeva obveza plaćanja kupoprodajne cijene je ispunjena kada se odgovarajući iznos uplati na račun prodavatelja.

4.5 Prodavatelj ima pravo, osobito u slučaju ako kupac ne dostavi dodatnu potvrdu narudžbe (članak 3.6), prije slanja robe kupcu zahtijevati plaćanje pune kupoprodajne cijene. Ne primjenjuju se odredbe § 2119. stavka 1. Građanskog zakonika.

4.6 Popusti na cijenu robe koje prodavatelj daje kupcu ne mogu se međusobno kombinirati.

4.7 Prodavatelj će kupcu izdati račun. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni račun - fakturu prodavatelj će ispostaviti kupcu nakon uplate cijene robe te će biti poslan u elektroničkom obliku na elektroničku adresu kupca.

4.8 Prema Zakonu o registraciji prodaje, prodavatelj je dužan kupcu izdati račun. Pritom je dužan primljeni prihod prijaviti poreznom upravitelju putem interneta; u slučaju tehničkog kvara, najkasnije u roku od 48 sati.

 

4:9 U slučaju osobnog preuzimanja robe i plaćanja u trgovini roba je rezervirana za kupca na rok od 5 radnih dana. Nakon tog vremena, narudžba se poništava. 

 

5. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora

5.1 Kupac potvrđuje da prema odredbama § 1837. Građanskog zakona nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora o isporuci robe koja je izmijenjena prema kupčevim željama ili za njega, od kupoprodajnog ugovora za isporuka kvarljive robe i robe koja je nakon isporuke nepovratno pomiješana s drugom robom, iz kupoprodajnog ugovora o nabavi robe u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač izvadio iz ambalaže i ne može se vratiti iz higijenskih razloga, te iz kupoprodajnog ugovora za isporuku audio ili video zapisa ili originalnog pakiranja računalnog programa kojim je oštećen prijašnje pakiranje. Pri povratu može biti produkt pregledan, i po stanju produkta, korištenja i onečišćenja, može iznos vraćen pri povratu biti smanjen ili opravljen.

5.2 Ako se ne radi o slučaju iz članka 5.1 ili drugom slučaju u kojem se kupoprodajni ugovor ne može povući, potrošač ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u roku od četrnaest (14) dana u skladu s odredbama članka 1829 (1) GZ.od primitka robe, a u slučaju da je predmet kupoprodajnog ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova, ovaj rok teče od dana primitka posljednje isporuke robe. Ako je poklon dostavljen zajedno s robom, darovni ugovor je sklopljen uz neobvezujući uvjet da ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor za takav poklon prestaje važiti i potrošač je dužan vratiti taj poklon zajedno s robom.

5.3 U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora u skladu s člankom 5.2. Uvjeta kupoprodajnog ugovora se od početka otkazuje. Roba se mora vratiti prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od dana odustajanja od ugovora. Ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, snosi troškove vezane uz povrat robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog njezine prirode ne može vratiti običnom poštom.

5.5 Potrošač prihvaća da u slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, potrošač ima pravo na povrat dostave samo u najnižem ponuđenom iznosu.

5.6 U slučaju odustajanja od ugovora sukladno članku 5.2. Uvjeta poslovanja, prodavatelj će vratiti novčana sredstva primljena od potrošača u roku od četrnaest (14) dana od dana odustajanja od kupoprodajnog ugovora od strane potrošača. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvršenje koje je potrošač pružio prilikom povrata robe ili na drugi način, ako je potrošač suglasan i ne snosi dodatne troškove. Ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljeni novac prije nego što potrošač vrati robu ili dokaže da je robu poslao prodavatelju.

5.7 Prodavatelj ima jednostrano pravo uračunati naknadu štete uzrokovane pravom potrošača na povrat kupne cijene.

5.8 Kupac, koji nije potrošač, ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu s općim odredbama Zakona. broj 89/2012 Zb. Građanski zakonik, s izmjenama i dopunama.

 

6. Prijevoz i dostava robe

6.1 Ako je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane uz ovaj način prijevoza.

6.2 Ako je prodavatelj ugovorom o kupoprodaji dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac odredio u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu po predaji.

6.3 U slučaju da je iz razloga na strani kupca potrebno robu isporučiti više puta ili na drugi način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan platiti troškove ponovljene isporuke robe, odnosno, troškove povezane s drugim načinom isporuke.

6.4 Po primitku robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost i stanje pakiranja, te u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju utvrđivanja oštećenja pakiranja koja ukazuje na neovlašteno otvaranja pošiljke, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.

6.5 Ostala prava i obveze stranaka u prijevozu robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih je izdao prodavatelj.

 

7. Prava na neispravno izvršenje

7.1 Prava i obveze ugovornih strana u vezi s pravima koja proizlaze iz neispravnog izvršenja uređena su relevantnim opće obvezujućim propisima (osobito odredbama članaka 2099. do 2117. i članaka 2161. do 2174. Građanskog zakona).

7.2 Prodavatelj odgovara kupcu, da je roba po primitku bez nedostataka. Prodavatelj je posebno odgovoran kupcu da u trenutku kada je kupac preuzeo robu:

7.2.1. roba ima karakteristike o kojima su se stranke dogovorile i, u nedostatku sporazuma, ima karakteristike koje opisuje proizvođač ili očekuje kupac, uzimajući u obzir prirodu robe i reklamiranje koje je napravio,

7.2.2. roba je prikladna za svrhu koju je prodavatelj naveo za njezinu uporabu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,

7.2.3. roba po kvaliteti ili dizajnu odgovara dogovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn određen prema dogovorenom uzorku ili modelu,

7.2.4. roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini; 

7.2.5. roba je u skladu sa zahtjevima zakonskih propisa.

7.3 Odredbe članka 7.2 Općih uvjeta poslovanja ne primjenjuju se na robu prodanu po nižoj cijeni za nedostatak zbog kojeg je ugovorena niža cijena, na habanje robe uzrokovano normalnom uporabom, na rabljenu robu za nedostatak koji odgovara stupnju korištenja ili istrošenosti uzrokovano kupcem ili ako problem proizlazi iz prirode robe.

7.4 Kupac ostvaruje prava iz neispravne izvedbe u ovdje navedenim, slanjem na poštansku adresu: reklamacije@4camping.hr Veselská 699, 199. 00 Prag 18 - Letňany. Trenutom uplate reklamacije smatra se trenutak, kada je prodavatelj saznao za reklamaciju.

7.5 Ostala prava i obveze stranaka u svezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke mogu se regulirati reklamacijskim postupkom prodavatelja.

 

8. Ostala prava i obveze ugovornih strana

8.1 Kupac stječe vlasništvo nad robom u trenutku primitka.

8.2 U odnosu na kupca, prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredbi § 1826. st. e) Građanskog zakonika.

8.4 Češka uprava za trgovinsku inspekciju, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, identifikacijski broj tvrtke, odgovorna je za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova koji proizlaze iz kupoprodajnog ugovora: 000 20 869, internet adresa: https://adr.coi.cz/en. Platforma za online rješavanje sporova, koja se nalazi na https://www.coi.cz/en/ , može se koristiti za rješavanje sporova između prodavatelja i kupca prema kupoprodajnom ugovoru. 

8.4 Prodavatelj ima pravo prodavati robu na temelju trgovačkog obrta. Provjeru obrtne dozvole obavlja nadležni ured za licenciranje iz svoje nadležnosti. Ured za zaštitu osobnih podataka nadzire područje zaštite osobnih podataka. Češka nadzorna uprava za trgovinu, u ograničenoj mjeri, nadzire poštivanje Zakona br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.

8.5 Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u smislu § 1765. stavka 2. Građanskog zakona.

 

9. Zaštita osobnih podataka

9.1 Zaštitu osobnih podataka kupca, fizičke osobe, osigurava Zakon o zaštiti osobnih podataka br. 101/2000, s izmjenama i dopunama.

9.1.1 Prodavatelj je upisan u registar za obradu osobnih podataka pod brojem: 00047495.

9.2 Kupac je suglasan s obradom sljedećih osobnih podataka: ime i prezime, adresa stanovanja, identifikacijski broj, porezni identifikacijski broj, adresa e-maila, telefonski broj (u daljnjem tekstu: osobni podaci ).

9.3 Kupac je suglasan s obradom osobnih podataka od strane prodavatelja, u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz kupoprodajnog ugovora te za potrebe održavanja korisničkog računa. Osim ako kupac ne odabere drugu opciju, pristaje na obradu osobnih podataka od strane prodavatelja također u svrhu slanja informacija i poslovnih poruka kupcu. Pristanak na obradu osobnih podataka u cijelosti ovog članka nije uvjet koji bi sam po sebi onemogućio sklapanje kupoprodajnog ugovora.

9.4 Kupac potvrđuje da je dužan svoje osobne podatke (prilikom registracije, u svom korisničkom računu, prilikom narudžbe s web sučelja trgovine) navesti ispravno i istinito te da je dužan bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti prodavatelja o promjeni svojih osobnih podataka.

9.5 Prodavatelj može ovlastiti treću osobu za obradu osobnih podataka kupca kao izvršitelja. Osim osobama koje prevoze robu, osobne podatke prodavatelj neće prosljeđivati trećim osobama bez prethodnog pristanka kupca.

9.6 Osobni podaci će se obrađivati na neodređeno vrijeme. Osobni podaci obrađivati će se u elektroničkom obliku na automatiziran način ili u tiskanom obliku na neautomatiziran način.

9.7 Kupac potvrđuje da su navedeni osobni podaci točni i da je obaviješten da se radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka.

9.8 U slučaju da kupac smatra da prodavatelj ili obrađivač (članak 9.5) obavlja obradu njegovih osobnih podataka, što je protivno zaštiti privatnog i osobnog života kupca ili protivno zakonu, posebno ako su osobni podaci netočni s obzirom na svrhu njihove obrade, može:

9.8.1. pitajte prodavača ili prerađivača za objašnjenje.

9.9 Nakon prijave na korisnički račun, kupac može promijeniti i provjeriti svoje podatke, može zatražiti brisanje osobnih podataka slanjem zahtjeva na e-mail narudzbe@4camping.hr. 

 

10. Slanje poslovnih obavijesti

10.1 Kupac je suglasan sa slanjem informacija koje se odnose na robu, usluge ili poslovanje prodavatelja na elektroničku adresu kupca te nadalje pristaje na slanje poslovnih objava od strane prodavatelja na elektroničku adresu kupca.

 

11. Dostava

11.1 Može se dostaviti Kupcu na e-mail adresu navedenu u njegovom korisničkom računu ili koju je Kupac naveo u narudžbi.

 

12. Završne odredbe

12.1 Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (strani) element, tada su strane suglasne da je odnos uređen češkim pravom. To ne utječe na prava potrošača prema opće obvezujućim zakonima.

12.2 Ako bilo koja odredba Uvjeta i odredbi bude ili postane nevažeća ili neučinkovita, nevažeća odredba bit će zamijenjena odredbom čije je značenje što je bliže moguće nevažećoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Izmjene i dopune kupoprodajnog ugovora ili uvjeta poslovanja zahtijevaju pisani oblik.

12.3 Kontakt podaci prodavača: adresa za dostavu ForCamping s.r.o, Veselská 699, 199 00 Praha 18 - Letňany, e-mail adresa narudzbe@4camping.hr , telefon: +420 214 214 701

 

Adresa za slanje reklamacija

Reklamaciju s opisom oštećenja i računom ili fotodokumentacijom pošaljite na adresu:

Adresa za povrat robe:
96224067 - Packeta International s.r.o - HR post (NSC)
Poštanska 9
10410 Velika Gorica

Robu isključivo slati preko Hrvatske pošte!

Uvjeti i odredbe za preuzimanje:

Uvjeti i odredbe poslovanja od 6.1.2023.
Uvjeti I odredbe poslovanja do 6.1.2023.